VIFFEN opstart

​​​​

VIFFEN er klar til at starte den 9/1 2023 kl. 13.45 – 16.00.

VIFFEN åbner dørene for 4. – 6. klasses elever hver mandag og onsdag kl. 13.45 – 16.00 indtil påske. Vi holder dog lukket i uge 7 og fastelavnsmandag, da der er mange, der skal ud at rasle.

Det koster stadigvæk 250 kr. at deltage i VIFFEN. For det beløb får du også lidt at spise, når du kommer. Det sørger Lisbeth for.

Kontingentet skal være betalt senest 18/1, så de første 2 uger er det gratis at prøve VIFFEN.

Der vil blive udleveret tilmeldingsblanketter den første gang.

Venlig hilsen Aase, Caja, Ellen, Jenny, Linda, Søs og Kurt.

PS. Kender I nogen, der måske vil hjælpe i VIFFEN, må I gerne kontakte kurt.ingemann.kristensen@gmail.com eller send en sms: 60159217. Vi kunne godt bruge en afløser en gang imellem.