BETALING

betaling

Denne type medlemsskab i motionscentret er KUN for allerede eksisterende medlemmer i VIF Mors. 

Som medlem af VIF Mors kan man købe et abonnement til kr. 150/måned og man bliver tildelt en adgangskode til dørlåsen. Du tilmelder dit kort ved første tilmelding, og beløb for første periode bliver trukket den følgende nat. Når perioden udløber, bliver du trukket for en ny periode. Hver måned trækkes der automatisk kr. 150,- indtil man selv opsiger abonnementet.

Du kan skifte betalingskort og ændre adgangskode via medlemslogin. Endvidere er det via medlemslogin, at man skal afmelde sit abonnement.

Er du i tvivl om noget kontakt Bodil Damgaard tlf. 28112887.

Du tilmelder dig motionscentret ved at bruge dit allerede eksisterende medlemslogin herunder.

Sådan afmelder du dit abonnement:

1. Log ind med dit medlemslogin og kode
2. I linjen øverst er der 2 menupunkter: Profil og Økonomi
3. Klik på ”Økonomi”
4. Klik på ”Afmeld kort og abonnement”
Dit abonnement ophører ved udløb af sidste betaling.

Er du ikke medlem af VIF Mors kan du oprette et medlemsskab KUN til motionscentret her.

Er du besøgende, turist eller bare ønsker at træne en enkelt gang i VIF (som allerede medlem i VIF Mors) kan du booke en dagsbillet her. 

Hvis du ønsker at booke en dagsbillet skal du oprette en gæsteprofil først (hvis du ikke allerede er medlem af VIF Mors). 

Derefter kan du booke en dagsbillet herunder, hvor du først acceptere dags dato, hvorefter du kan vælge dén dag, du vil træne i motionscentret. 

Betaling sker via MobilePay eller kort via linket herunder. 

Book dagsbillet

Vil du ændre medlemslogin, adgangskode eller afmelde abonnement – log ind her

HJÆLP TIL BETALING AF KONTINGENT ELLER TURE

Til trænere og medlemmer i VIF Mors samt deres forældre.

VIF har mulighed for søge om tilskud i en pulje for børn og unge op til 25 år. Puljen er oprettet af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Her kan man det første år få et kontingenttilskud på 2/3 af beløbet. Til stævner kan der ydes et tilskud på max. 500 kr./år. Der ydes dog ikke tilskud til beklædning og udstyr. Man kan godt få tilskud til flere børn i samme familie.

Ansøgningen skal indsendes af VIF, som har behov for flg. oplysninger: Medlemmets fødselsdato og år, aktivitet og kontingentpris.
Har man lyst at knytte nogle kommentarer til ansøgningen, f.eks. om, hvorfor man har problemer med at betale kontingentet eller stævnet (arbejdsløshed, kontanthjælp, flere kontingentbetalende børn, aleneforsørger) er man velkommen til det.

DGI udbetaler støtten direkte til VIF, så I kun skal betale 1/3 af kontingentet.

Kontakt Kurt Kristensen på 60159217 for nærmere oplysninger.

Fritidspas er et tilbud i Morsø Kommune, hvor familier kan få vejledning og evt. hjælp til ansøgning om økonomisk tilskud til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter.

Formålet med Fritidspas er at integrere børn og unge i fritidstilbud, der dækker deres ønsker og behov. Samtidig er det vigtig, at økonomi ikke bliver en hindring for at børn og unge er aktive i deres fritid.

Målgruppen for Fritidspas er børn og unge under 18 år, der mangler positive fællesskaber i fritiden.

I praksis foregår det på den måde, at hvis en fagperson får kendskab til et barn eller en ung, de vurderer ville have godt udbytte af at deltage i en fritidsaktivitet, så kontaktes fritidsvejlederen, efter aftale med barnet eller den unges forældre. Hernæst sættes et møde i stand med barnet/den unge selv og dennes forældre og det afklares, hvilke interesser og behov der er, før vedkommende matches op med en aktivitet og en forening.

Er der evt. behov for økonomisk støtte (både helt eller delvist) er der forskellige muligheder dette kan afhjælpes på. Der er blandt andet mulighed for, at man som forening på vegne af familien, kan ansøge DGI om økonomisk støtte på op til 2/3 af kontingentprisen dog maks. 1000 kr. Det kræver dog at foreningen er medlem af DGI. Er der tale om et barn, hvor en eller begge forældre er på integrationsydelse er der en mulighed for at ansøge ved Dansk Flygtningehjælps fritidspulje om støtte til kontingent. Også her kan der maksimalt gives 1000 kr. støtte. Her vil det være familien selv der ansøger, og godkendes ansøgning får de tilsendt et værdibevis, som de kan aflevere i den pågældende forening, og som foreningen skal bruge for at få pengene tilsendt fra Dansk Flygtningehjælp. Endelig har Folkeoplysningsudvalget afsat en lille pulje penge årligt til støtte, som tages i brug de steder, hvor det ikke er muligt at gøre brug af de andre tilbud, eller hvor der er behov for økonomisk hjælp til et evt. restbeløb.

Fritidsvejlederen står altid klar til at hjælpe både familierne og/eller foreningerne med at lave ansøgningerne, hvis der er brug for det.

Hvis I som forening får kendskab til et barn, I tænker kunne have god hjælp af Fritidspas, er I også altid velkommen til at kontakte fritidsvejlederen. Det kan også være afklarende spørgsmål i forhold til Fritidspas, eller hvis I oplever nogle udfordringer med et barn eller en ung, der er hjulpet i gang via Fritidspas, så tag endelig kontakt til Fritidsvejlederen.

Fritidsvejleder Joan Kirkebak er ansat på Morsø Ungdomsskole og kan træffes på telefon 99706288 eller mail: jki@morsoe.dk

De ukrainske børn begynder at vise sig i foreningslivet, hvilket er rigtig dejligt, men nogle af dem er udfordret økonomisk og har brug for hjælp til kontingentbetaling.

Til orientering kan foreninger, der er medlem af DGI, søge kontingentstøtte med op til 2/3 af kontingentbeløbet eller maks. 1.000 kr.

Se dette link til DGI https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man

Hvis I ikke er medlem af DGI eller der er udfordringer med at betale den sidste tredjedel, kan I kontakte Joan Kirkebak på Morsø Ungdomsskolen (JKI@morsoe.dk). Hun kan være behjælpelig med at undersøge mulighederne for dækning af kontingent eller evt. restbeløb.