Julebrev 2022

Til VIFs medlemmer, instruktører, udvalgsmedlemmer, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Håber, det bliver uden den coronanedlukning, vi oplevede sidst i 2021 og begyndelsen af 2022.
VIF oplevede, som så mange andre foreninger, et fald i medlemstallet efter nedlukningen. Men heldigvis er de aktive ved at vende tilbage i folden igen. Morsø Kommune har været en utrolig god samarbejdspartner omkring de økonomiske følger af Coronaen. DGI/DIF har støttet ungdomsmedlemmer, som har kunnet søge kontingenttilskud, hvis det har knebet med familiernes økonomi.
Fest i Vest og Morsø Festival blev gennemført. Begge gav overskud igen i år. Folk trænger til at møde hinanden på kryds og tværs. Julefrokosten for seniorer samlede ca. 50 deltagere og julepartynsten samme aften kun 142. Festudvalget tager en snak om det lave deltagerantal. Skal det aflyses til næste år eller ??
Morsø Festivals musikprogram er på plads. Det tegner foreløbig til en kanonfestival med de navne, der kommer. Et gensyn med Queen Machine, Zididada, Liga og Tørfisk. Som et nyt band kommer Italo Brothers, der væltede Thy Rock sidste år. Som sædvanligt er der en kæmpebuffet med rimelige priser på drikkevarer, når festivalen starter.
Lykkeliga arrangerede en dag for specialklasserne på øen, umiddelbart før sæsone startede. Det blev en kæmpesucces med over 120 deltagere. Der blev sørget for transport frem og tilbage på skolerne, en forfriskning og mange trænere til at tage sig af børnene. Det gav en tilgang til Lykkeliga på 10 nye børn, så der nu er 17 på holdet. De har også været på en god tur til Lykkeliga Cup i Herning, hvor alle blev vindere, uanset resultatet.
Til slut skal lyde en stor tak til alle vore ledere, instruktører og udvalg, der gør et stort arbejde i afdelingerne. Også en tak til SKF og Friskolen for et godt samarbejde omkring Næssundvej 325. En særlig tak til vores torsdagspedeller, der er guld værd, når det gælder vedligeholdelse af baner, Action Park m.m.
De bedste julehilsener
Nina Andersen
Formand for VIF