Hjælp til kontingent: Ukrainske børn

De ukrainske børn begynder at vise sig i foreningslivet, hvilket er rigtig dejligt, men nogle af dem er udfordret økonomisk og har brug for hjælp til kontingentbetaling.

Til orientering kan foreninger, der er medlem af DGI, søge kontingentstøtte med op til 2/3 af kontingentbeløbet eller maks. 1.000 kr.

Se dette link til DGI https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man

Hvis I ikke er medlem af DGI eller der er udfordringer med at betale den sidste tredjedel, kan I kontakte Joan Kirkebak på Morsø Ungdomsskolen (JKI@morsoe.dk). Hun kan være behjælpelig med at undersøge mulighederne for dækning af kontingent eller evt. restbeløb.